Abdul Rasheed
Let me drink this poison as if it is a drink
without spilling even a drop for the ground to suck.
Give me the courage to go wander with 
a beggar's bowl right now;
I'll strip this eagle's garb, clothe me in dove's dress, 
oh! Bande Nawaj.
 
The crystals from your hills, 
the black champa seed from your woods,
the fakeers' songs, the chillum smoke, hand cuffs, leg fetters,
the mystic rings on all your ten fingers -
Oh! Bande Nawaj, 
cease my self.
 
The smile of the infant
suckling, swinging, reclining amid your graves,
the mischievous eyes of the shrouded breast-feeder,
the howls of the mad maid banging her head against your walls;
oh Bande Navaj,
let me live the joy of this graveyard.
 
Give me the courage to go wander with 
a beggar's bowl right now;
 
Clangor of your strides in the dreams, 
chaos in the sky,
the cracked feet brushed by the sesame pollen,
the smile, the whispering youth on illicit dating,
the pale half moon rising from nowhere,
the flashing nose-ring on the twisted nose of the beggar woman 
who has just returned after entertaining a client;
I am captive. 
With my forehead on your feet I kiss myself.
 
Letting this joy flow inside me and rain down outside,
in this night of pale half moon, in this starry night, 
show me your presence
in this sky devoid of lightning, devoid of thunder;
Your wind, your light, this earth is the thorny shoes 
under your anchored feet,
your consorts are the ghostly souls endlessly
ambling around the streets of your city;
bearing raw flesh and blood these beauties 
saunter with streaming fire in their palm, 
breathing beauty,
Aha, their eyes, their sharp sweat,
their birdlike feet astir 
without the dust of your ground disturbed.
 
Hey, Gesudaraj, 
cease all these that the eye sees
I am leaving this place.
 
Show me the way to that absent other city
Hey, Bande Nawaj!
 
ಹೇ ಬಂದೇ ನವಾಜ್
 
ಈ ವಿಷವನ್ನು ಪೇಯದಂತೆ ಕುಡಿಯಲು ಬಿಡು,
 
ಒಂದು ತೊಟ್ಟೂ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗದಂತೆ.
 
ಈಗಿಂದೀಗಲೇ ಬಿಕ್ಷೆಯ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಡೆವ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡು.ಈ ಗಿಡುಗನ ಉಡುಪನ್ನು ಕಳಚಿ ಬಿಡುವೆನು
 
ಪಾರಿವಾಳದ ದಿರಿಸನ್ನು ತೊಡಿಸು ನನಗೆ ಹೇ ಬಂದೇನವಾಜ್.
 
ನಿನ್ನ ಪಹಾಡಿನ ಹರಳು, ನಿನ್ನ ವನದ ಸಂಪಿಗೆಯ ಕರಿಯ ಬೀಜ,
 
ನಿನ್ನ ಫಕೀರರ ಹಾಡು,ಚಿಲುಮೆಯ ಹೊಗೆ,ಕೈಯ ಕೋಳ, ಕಾಲ ಕಡಗ,
 
ನಿನ್ನ ಹತ್ತೂ ಬೆರಳಿನ ಮಾಯದುಂಗುರ ?
 
ನನ್ನ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿಸು ಹೇ ಬಂದೇ ನವಾಜ್.
 
 
 
 ನಿನ್ನ ಗೋರಿಗಳ ನಡುವೆ ಹಾಲು ಊಡುತ್ತ,ಕಾಲು ಆಡಿಸುತ್ತ ಮಲಗಿರುವ ಮಗುವಿನ ನಗು.
 
ಹಾಲ ಊಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಸುಕಿನೊಳಗಿನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕಳ್ಳ ಆಟ.
 
ನಿನ್ನ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಘಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ತಲೆಕೆಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಚೀತ್ಕಾರ.
 
ಈ ಸ್ಮಶಾನದ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಬಿಡು, ಹೇ ಬಂದೇ ನವಾಜ್.
 
ಈಗಿಂದೀಗಲೇ ಬಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಡೆವ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡು. 
 
ಕನಸಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಖರಪುಟಗಳ ಸದ್ದು,ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾಹಾಕಾರ,
 
ಒಡೆದಕಾಲುಗಳ ಸವರುತಿರುವ ಎಳ್ಳು ಹೂವುಗಳ ಪರಾಗ,ನಸುನಗು,ಕದ್ದು ಕೂಡಿರುವ ಜವ್ವನಿಗರ
 
ಪಿಸುಮಾತು,ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಎದ್ದು ನಿಂತಿರುವ ಅರೆ ಕಳಾಹೀನ ಚಂದ್ರ,
 
ಈಗ ತಾನೇ ಮೈಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿರುವ ವಕ್ರಮೂಗಿನ ಬಿಕ್ಷುಕಿಯಮಿಂಚುತಿರುವ ಮೂಗ ನತ್ತು-
 
 ನಾ ಪರಾದೀನ.ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಲಿ ಹಣೆಯಿಟ್ಟು ಚುಂಬಿಸುತಿರುವೆ ನನ್ನನೇ ನಾನು.
 
ಈ ಆನಂದವನು ನನ್ನೊಳಗೂ ಹರಿದು,ಹೊರಗೂ ಇಳಿದು
 
ಈ ಅರೆ ಚಂದ್ರ ಇರುಳು ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾತ್ರಿ,ಈ ಮಿಂಚಿಲ್ಲದ ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು ನಿನ್ನ ಇರವು 
 
ನಿನ್ನ ಗಾಳಿ ನಿನ್ನ ಬೆಳಕು,ನಿನ್ನ ಊರಿದ ಪಾದದ ಕೆಳಗೆ ಅಗಾಧಮುಳ್ಳಿನ ಪಾದುಕೆ ಈ ಭೂಮಿ.
 
ನಿನ್ನ ಶಹರಿನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನವರತ ಅಲೆಯುವ ಪ್ರೇತಾತ್ಮರು ನಿನ್ನ ಸಖಿಯರು
 
ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿವ ಬೆಂಕಿ, ಚೆಲುವ ಚೆಲ್ಲುತ್ತ ಹಸಿಯ ಮಾಂಸ ನೆತ್ತರು ಹೊತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಈ ಚೆಲುವೆಯರು.ಆಹಾ ಇವರ ಕಣ್ಣುಗಳು.ಇವರ ಗಾಢ ಬೆವರು.
 
ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣ ಹಿಡಿ ದೂಳ ಕದಲಿಸದೆಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರ ಪಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳು.
 
ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲವ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿಸು ಹೇ ಗೇಸುದರಾಜ್ 
 
ನಾ  ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತಿರುವೆನು,
 
ಇಲ್ಲದ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಹರಿನ ದಾರಿ ತೋರಿಸು,
 
ಹೇ ಬಂದೇ ನವಾಜ್.
 
ഹേ ബംദേ നവാജ് ഈ വിഷവന്നു പേയദംതെ കുഡിയലു ബിഡു, ഒംദു തൊട്ടൂ നെലദല്ലി ഹിംഗദംതെ ഈഗിംദീഗലേ ബിക്ഷെയ ബട്ടലന്നു ഹിഡിദു നഡെവ ധൈര്യ കൊഡു.ഈ ഗിഡുഗന ഉഡുപന്നു കളചി ബിഡുവെനു പാരിവാളദ ദിരിസന്നു തൊഡിസു നനഗെ ഹേ ബംദേനവാജ് നിന്ന പഹാഡിന ഹരളു, നിന്ന വനദ സംപിഗെയ കരിയ ബീജ, നിന്ന ഫകീരര ഹാഡു,ചിലുമെയ ഹൊഗെ,കൈയ കോള, കാല കഡഗ, നിന്ന ഹത്തൂ ബെരളിന മായദുംഗുര ? നന്ന ഇല്ലദംതാഗിസു ഹേ ബംദേ നവാജ് നിന്ന ഗോരിഗള നഡുവെ ഹാലു ഊഡുത്ത,കാലു ആഡിസുത്ത മലഗിരുവ മഗുവിന നഗു ഹാല ഊഡിസുത്തിരുവ മുസുകിനൊളഗിന കണ്ണുഗള കള്ള ആട നിന്ന ഗോഡെഗളിഗെ തലെ ഘട്ടിസികൊള്ളുത്തിരുവ തലെകെട്ട ഹെണ്ണുമഗള ചീത്കാര ഈ സ്മശാനദ ആനംദവന്നു അനുഭവിസലു ബിഡു, ഹേ ബംദേ നവാജ് ഈഗിംദീഗലേ ബിക്ഷാപാത്രവന്നു ഹിഡിദു നഡെവ ധൈര്യ കൊഡു കനസല്ലി നിന്ന ഖരപുടഗള സദ്ദു,ആകാശദല്ലി ഹാഹാകാര, ഒഡെദകാലുഗള സവരുതിരുവ എള്ളു ഹൂവുഗള പരാഗ,നസുനഗു,കദ്ദു കൂഡിരുവ ജവ്വനിഗര പിസുമാതു,എല്ലിംദലോ എദ്ദു നിംതിരുവ അരെ കളാഹീന ചംദ്ര, ഈഗ താനേ മൈകൊട്ടു ബംദിരുവ വക്രമൂഗിന ബിക്ഷുകിയമിംചുതിരുവ മൂഗ നത്തു നാ പരാദീന.നിന്ന പാദഗളലി ഹണെയിട്ടു ചുംബിസുതിരുവെ നന്നനേ നാനു ഈ ആനംദവനു നന്നൊളഗൂ ഹരിദു,ഹൊരഗൂ ഇളിദു ഈ അരെ ചംദ്ര ഇരുളു ഈ നക്ഷത്ര രാത്രി,ഈ മിംചില്ലദ സദ്ദില്ലദ ആഗസദല്ലി തോരിസു നിന്ന ഇരവു നിന്ന ഗാളി നിന്ന ബെളകു,നിന്ന ഊരിദ പാദദ കെളഗെ അഗാധമുള്ളിന പാദുകെ ഈ ഭൂമി നിന്ന ശഹരിന ബീദിഗളല്ലി അനവരത അലെയുവ പ്രേതാത്മരു നിന്ന സഖിയരു ബൊഗസെയല്ലി ഹരിവ ബെംകി, ചെലുവ ചെല്ലുത്ത ഹസിയ മാംസ നെത്തരു ഹൊത്തു നഡെയുത്തിരുവഈ ചെലുവെയരു.ആഹാ ഇവര കണ്ണുഗളു.ഇവര ഗാഢ ബെവരു നിന്ന മണ്ണ ഹിഡി ദൂള കദലിസദെചലിസുത്തിരുവ ഇവര പാദ പക്ഷിഗളു കണ്ണിംദ കാണിസുത്തിരുവ എല്ലവ ഇല്ലദംതാഗിസു ഹേ ഗേസുദരാജ് നാ ഇല്ലിംദ ഹോഗുതിരുവെനു, ഇല്ലദ ആ ഇന്നൊംദു ശഹരിന ദാരി തോരിസു, ഹേ ബംദേ നവാജ്