സദാശിവന്‍ പൂമ്പാറ്റഅരുണ്‍കുമാര്‍. ഒ
തിരഅരുണ്‍കുമാര്‍. ഒ
ഒട്ടകംഅരുണ്‍കുമാര്‍. ഒ
മിഴാവ്അരുണ്‍കുമാര്‍. ഒ
ഞാനിപ്പോള്‍ എന്റെ നെഞ്ചിടിപ്പിന്റെ കേള്‍വിക്കാരൻഅരുണ്‍കുമാര്‍. ഒ
ഗോഷ്ഠിവിജ്ഞാനസംക്ഷേപംഅരുണ്‍കുമാര്‍. ഒ
ഏറുഗണ്ണ്അരുണ്‍കുമാര്‍. ഒ
‘അ’അരുണ്‍കുമാര്‍. ഒ
മണ്ണപ്പംഅരുണ്‍കുമാര്‍. ഒ
തിരക്കഥഅരുണ്‍കുമാര്‍. ഒ
പേനത്തുമ്പില്‍ നിന്നും ടാര്‍പ്പാ അഴിയുമ്പോൾ അരുണ്‍കുമാര്‍. ഒ
പൂജ്യവും പഴുതുംഅരുണ്‍കുമാര്‍. ഒ
കാണുന്നുണ്ടെല്ലാം തോന്നലൊഴിച്ച്അരുണ്‍കുമാര്‍. ഒ
നിന്നോടുള്ള പ്രണയം കൊണ്ട് ശ്രീജിത്ത്‌ അരിയല്ലൂര്‍
പലായനംഅനീസ് ഹസ്സന്‍
രുചിപ്രദീപ് പേരയം
പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള പാസ് വേഡുകളത്രെ മരങ്ങൾസിന്ധു മേനോന്‍
നൊസ്റ്റാൾജിയ സിന്ധു മേനോന്‍
ഇലപൊഴിച്ചിലപൊഴിച്ചങ്ങനെസതീശന്‍ ഒ.പി
നോവ്‌ ഒരു മതമാണെന്നിരിക്കെസതീശന്‍ ഒ.പി
ഇരുട്ട്‌സതീശന്‍ ഒ.പി
ഇന്നും ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലടി കെ മുരളീധരന്‍
സൈക്കിള്‍മീനാക്ഷിക്കുട്ടി. എം എല്‍
ദില്ലിമീനാക്ഷിക്കുട്ടി. എം എല്‍
മുല്ലമീനാക്ഷിക്കുട്ടി. എം എല്‍